Kugelstoß W15, W14 Vor/Endkampf
Ergebnisliste
12.01.2019 11:15 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
800
Uhlendorf Marie
LAC Mühl Rosin
MV
2004
10,99
1./I
10,16
10,27
10,99
10,38
9,90
10,15
W15
3000g
2
564
Kunkel Leandra
LAC Mühl Rosin
MV
2004
10,68
2./I
10,07
10,57
10,68
10,41
8,91
10,39
W15
3000g
3
702
Kundschaft Sarah
SVG Eggesin 90
MV
2005
10,36
3./I
10,19
9,57
9,88
10,06
10,32
10,36
W14
3000g
4
680
Rau Laura Denise
SV Blau-Weiß 67 Grimmen
MV
2004
9,70
4./I
9,03
9,21
9,70
9,46
9,21
8,37
W15
3000g
5
688
Quednau Lona
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2004
9,15
5./I
8,64
9,10
9,15
8,74
9,12
8,79
W15
3000g
6
571
Brenzel Greta
LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz
MV
2005
8,59
6./I
7,87
6,30
x
8,24
8,59
7,50
W14
3000g
7
686
Mührer Greta
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2005
8,34
7./I
-
-
8,02
8,34
7,95
8,20
W14
3000g
8
681
David Hannah
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2005
7,95
8./I
6,93
6,97
7,95
7,93
7,37
7,85
W14
3000g
9
720
Meier Samantha
TSV Friedland 1814
MV
2005
7,70
9./I
7,32
7,35
6,98
7,07
7,70
7,14
W14
3000g
10
682
David Maria
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2005
7,53
10./I
-
7,32
7,26
6,85
7,44
7,53
W14
3000g
aW
726
Lemke Nele
Wittenburger SV
 
2004
9,19
./I
8,77
8,98
9,15
8,53
8,82
9,19
W15
3000g
Jugend W15
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
800
Uhlendorf Marie
LAC Mühl Rosin
MV
2004
10,99
1./I
10,16
10,27
10,99
10,38
9,90
10,15
W15
3000g
2
564
Kunkel Leandra
LAC Mühl Rosin
MV
2004
10,68
2./I
10,07
10,57
10,68
10,41
8,91
10,39
W15
3000g
3
680
Rau Laura Denise
SV Blau-Weiß 67 Grimmen
MV
2004
9,70
4./I
9,03
9,21
9,70
9,46
9,21
8,37
W15
3000g
4
688
Quednau Lona
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2004
9,15
5./I
8,64
9,10
9,15
8,74
9,12
8,79
W15
3000g
aW
726
Lemke Nele
Wittenburger SV
 
2004
9,19
./I
8,77
8,98
9,15
8,53
8,82
9,19
W15
3000g
Jugend W14
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
702
Kundschaft Sarah
SVG Eggesin 90
MV
2005
10,36
3./I
10,19
9,57
9,88
10,06
10,32
10,36
W14
3000g
2
571
Brenzel Greta
LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz
MV
2005
8,59
6./I
7,87
6,30
x
8,24
8,59
7,50
W14
3000g
3
686
Mührer Greta
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2005
8,34
7./I
-
-
8,02
8,34
7,95
8,20
W14
3000g
4
681
David Hannah
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2005
7,95
8./I
6,93
6,97
7,95
7,93
7,37
7,85
W14
3000g
5
720
Meier Samantha
TSV Friedland 1814
MV
2005
7,70
9./I
7,32
7,35
6,98
7,07
7,70
7,14
W14
3000g
6
682
David Maria
SV Blau-Weiß Grevesmühlen
MV
2005
7,53
10./I
-
7,32
7,26
6,85
7,44
7,53
W14
3000g