Kugelstoß W, WJU20 Vor/Endkampf
Ergebnisliste
07.07.2018 17:00 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
494
Bailey Cassandra
LG Stadtwerke München
BY
2002
13,46
1./I
13,10
x
13,30
12,93
13,18
13,46
WJU20
4000g
2
616
Zeug Sabrina
LG Oberland
BY
1992
13,36
2./I
x
13,02
13,32
13,36
12,72
12,70
W
4000g
3
102
Schramm Simone
LG Bamberg
BY
1995
12,98
3./I
12,37
x
12,22
12,66
12,98
12,90
W
4000g
4
209
Lehmann Nela
DJK Friedberg
BY
1997
11,76
4./I
11,44
11,23
11,55
10,60
11,66
11,76
W
4000g
5
21
Himmler Luisa
TSV 1860 Ansbach
BY
1999
11,65
5./I
10,51
10,87
11,07
10,29
11,65
x
WJU20
4000g
6
62
Sailer Jasmin
LG Augsburg
BY
1999
11,23
6./I
10,99
11,09
11,14
10,82
11,23
11,05
WJU20
4000g
7
885
Brock Zoé
TSV Zirndorf
BY
2000
10,70
7./I
9,72
10,35
x
10,68
10,70
10,44
WJU20
4000g
8
786
Labermeier Marina
TSV Schwabmünchen
BY
2000
9,36
8./I
8,59
8,68
9,06
8,66
9,36
x
WJU20
4000g
96
Holzner Christina
LG Bamberg
BY
1998
Can
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W
4000g
164
Gröll Verena
LG Eckental
BY
2000
DNS
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WJU20
4000g
Frauen
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
616
Zeug Sabrina
LG Oberland
BY
1992
13,36
2./I
x
13,02
13,32
13,36
12,72
12,70
W
4000g
2
102
Schramm Simone
LG Bamberg
BY
1995
12,98
3./I
12,37
x
12,22
12,66
12,98
12,90
W
4000g
3
209
Lehmann Nela
DJK Friedberg
BY
1997
11,76
4./I
11,44
11,23
11,55
10,60
11,66
11,76
W
4000g
96
Holzner Christina
LG Bamberg
BY
1998
Can
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W
4000g
Weibliche Jugend U20
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
494
Bailey Cassandra
LG Stadtwerke München
BY
2002
13,46
1./I
13,10
x
13,30
12,93
13,18
13,46
WJU20
4000g
2
21
Himmler Luisa
TSV 1860 Ansbach
BY
1999
11,65
5./I
10,51
10,87
11,07
10,29
11,65
x
WJU20
4000g
3
62
Sailer Jasmin
LG Augsburg
BY
1999
11,23
6./I
10,99
11,09
11,14
10,82
11,23
11,05
WJU20
4000g
4
885
Brock Zoé
TSV Zirndorf
BY
2000
10,70
7./I
9,72
10,35
x
10,68
10,70
10,44
WJU20
4000g
5
786
Labermeier Marina
TSV Schwabmünchen
BY
2000
9,36
8./I
8,59
8,68
9,06
8,66
9,36
x
WJU20
4000g
164
Gröll Verena
LG Eckental
BY
2000
DNS
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WJU20
4000g