Kugelstoß W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85 Vor/Endkampf
Ergebnisliste
26.06.2021 16:00Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
52
Egger Siegrid
ULC Linz Oberbank
AUT
1962
7,99
1./I
7,41
7,90
7,90
6,68
7,99
7,67
W55
3000g
SB
2
60
Klotzmann Elisabeth
UNION Neuhofen/Krems
AUT
1947
7,34
2./I
6,39
6,69
7,34
x
6,73
6,62
W70
3000g
3
70
Tischlinger Berta
UNION VKB Braunau
AUT
1934
7,25
3./I
7,25
6,21
6,59
6,83
7,00
7,20
W85
2000g
4
53
Fiedler Susanne
ULC Linz Oberbank
AUT
1965
6,70
4./I
6,70
6,30
6,20
5,44
6,69
x
W55
3000g
Masters W55
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
52
Egger Siegrid
ULC Linz Oberbank
AUT
1962
7,99
1./I
7,41
7,90
7,90
6,68
7,99
7,67
W55
3000g
SB
2
53
Fiedler Susanne
ULC Linz Oberbank
AUT
1965
6,70
4./I
6,70
6,30
6,20
5,44
6,69
x
W55
3000g
Masters W70
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
60
Klotzmann Elisabeth
UNION Neuhofen/Krems
AUT
1947
7,34
2./I
6,39
6,69
7,34
x
6,73
6,62
W70
3000g
Masters W85
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
70
Tischlinger Berta
UNION VKB Braunau
AUT
1934
7,25
3./I
7,25
6,21
6,59
6,83
7,00
7,20
W85
2000g