Weitsprung Männliche Jugend U20 Finale
Ergebnisliste
31.08.2019 12:15 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Info
1
319
Thomas Paul
LG Rhein-Wied
RL
2000
6,59
(-1,0)
1./I
6,18
(+0,4)
5,60
(0,0)
6,19
(0,0)
6,36
(-0,4)
6,59
(-1,0)
x
2
334
Schuhen Lucas Moritz
LG Sieg
RL
2002
6,33
(-0,4)
2./I
5,16
(+0,4)
x
5,95
(-0,4)
6,33
(-0,4)
6,30
(-2,0)
x
3
216
Hoinke Lukas
LG Bernkastel/Wittlich
RL
2001
5,77
(-1,4)
3./I
5,56
(-0,7)
5,77
(-1,6)
x
5,64
(-0,6)
5,77
(-1,4)
x
(-0,6)
4
219
Kretz Robin
LG Bernkastel/Wittlich
RL
2003
5,76
(+0,8)
4./I
5,76
(+0,8)
5,55
(-1,3)
5,25
(0,0)
x
5,70
(0,0)
5,47
5
314
Poncelet Michael
LG Rhein-Wied
RL
2001
5,73
(+0,4)
5./I
5,73
(+0,4)
5,71
(+1,1)
5,46
(-1,2)
5,09
(-1,2)
-
x
6
305
Alcantara Medina Amaury
LG Rhein-Wied
RL
2002
5,72
(-1,7)
6./I
x
5,60
(+1,0)
5,55
(-0,6)
5,72
(-1,7)
x
5,57
(0,0)
7
213
Ehlen Peter
LG Bernkastel/Wittlich
RL
2000
5,71
(+1,2)
7./I
5,71
(+1,2)
5,50
(-0,9)
5,56
(+0,5)
5,49
(-0,9)
5,56
(-1,1)
5,60
(-0,5)
8
247
Weiß Malte
TuS Roland Brey
RL
2003
5,56
(-1,5)
8./I
5,56
(-1,5)
x
5,48
(0,0)
x
x
5,27
(0,0)
9
231
Stetzka Tim
LG Bernkastel/Wittlich
RL
2003
5,48
(0,0)
9./I
5,23
(+0,7)
5,15
(0,0)
5,48
(0,0)
-
-
-
10
320
Willrich Dominik
LG Rhein-Wied
RL
2002
5,39
(0,0)
10./I
4,92
(0,0)
5,39
(0,0)
5,37
(-1,2)
-
-
-
11
220
Laukart Max
LG Bernkastel/Wittlich
RL
2002
5,22
(+0,6)
11./I
5,22
(+0,6)
5,03
(0,0)
5,10
(0,0)
-
-
-
12
246
Gromes Franz
TuS Roland Brey
RL
2001
5,17
(+0,9)
12./I
x
5,17
(+0,9)
4,98
(-0,7)
-
-
-
13
331
Mühlon Fabrizio
LG Sieg
RL
2002
4,83
(-0,7)
13./I
4,55
(+0,6)
4,81
(0,0)
4,83
(-0,7)
-
-
-