Schlagballwurf WU12 Vor/Endkampf
Ergebnisliste
10.04.2019 18:00 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
48
Hennemann Stine
TSV Lippoldsberg
 
2009
31,00
1./I
30,50
26,00
25,00
24,50
31,00
30,50
W10
80g
2
89
Riedeberger Jana
MTV Vernawahlshausen
 
2009
28,00
2./I
25,00
27,50
26,00
26,50
24,50
28,00
W10
80g
3
103
Schmidt Jolina-Marie
Vfl Wolfhagen
 
2008
24,50
3./I
22,00
21,50
24,50
22,50
24,50
24,50
W11
80g
4
7
Bönning Laura
MTSV Helmarshausen
 
2009
23,00
4./I
16,00
17,50
4,50
18,00
23,00
16,50
W10
80g
5
57
Koch Lenja
TSV Deisel
 
2009
21,00
5./I
x
19,50
17,00
20,50
21,00
15,50
W10
80g
6
1
Altmann Flora
TSG Hofgeismar
 
2009
21,00
6./I
21,00
19,00
19,00
19,50
20,00
19,50
W10
80g
7
54
Keyser Milena
TSV Hombressen
 
2008
21,00
7./I
21,00
15,50
18,50
18,50
11,50
18,50
W11
80g
8
24
Fehling Moa
SV Espenau
 
2008
20,50
8./I
20,50
17,50
15,00
18,00
19,50
16,00
W11
80g
9
91
Roseiro-Schwab Rieke
MTSV Helmarshausen
 
2009
19,50
9./I
12,00
17,00
16,50
15,00
19,50
14,00
W10
80g
10
15
Dogala Helin
SV Espenau
 
2009
19,00
10./I
17,50
18,50
18,00
16,50
19,00
13,00
W10
80g
11
37
Greiner Milena
TSG Hofgeismar
 
2009
18,50
11./I
13,50
17,00
11,00
15,50
18,50
17,50
W10
80g
12
49
Hofmann Coline
TSV Hombressen
 
2008
18,50
12./I
12,50
18,50
16,50
16,50
16,50
17,50
W11
80g
13
128
Weingarten Giulia
MTSV Helmarshausen
 
2008
17,00
13./I
16,00
17,00
15,00
15,00
14,50
15,00
W11
80g
14
104
Schmitz Leni
SV Espenau
 
2009
15,50
14./I
14,50
15,50
15,50
W10
80g
15
92
Rost Tabea
Vfl Wolfhagen
 
2009
15,00
15./I
14,00
15,00
14,50
W10
80g
16
84
Plach Samira
SV Espenau
 
2008
15,00
16./I
14,00
13,00
15,00
13,50
10,50
12,50
W11
80g
17
115
Tadler Karina
Vfl Wolfhagen
 
2008
15,00
17./I
14,00
15,00
13,00
13,50
8,00
5,00
W11
80g
18
82
Peter Charlotta
SV Espenau
 
2009
14,50
18./I
14,50
13,50
11,50
W10
80g
19
106
Schunk Maja
Vfl Wolfhagen
 
2009
14,00
19./I
10,00
10,00
14,00
W10
80g
20
116
Tebbe Hanna
TSV Deisel
 
2008
13,00
20./I
10,00
12,50
13,00
W11
80g
21
109
Seidel Alicia
Vfl Wolfhagen
 
2008
12,50
21./I
12,00
11,00
12,50
W11
80g
22
101
Schäfer Lina
SV Espenau
 
2009
12,00
22./I
9,50
12,00
6,50
W10
80g
23
90
Roseiro-Schwab Maike
MTSV Helmarshausen
 
2009
11,50
23./I
11,50
11,50
x
W10
80g
24
95
Rudolph Liv
TSV Niedermeiser
 
2009
11,50
24./I
10,50
11,50
9,50
W10
80g
25
29
Freitag Emma
TSV Udenhausen
 
2009
10,00
25./I
10,00
9,00
7,00
W10
80g
26
66
Lück Josephine
MTSV Helmarshausen
 
2009
10,00
26./I
x
x
10,00
W10
80g
129
Zeisberg Hannah
SV Espenau
 
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W10
80g
121
Völker Leona
SV Espenau
 
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W10
80g
112
Steudle Mathilda
TSG Hofgeismar
 
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
124
Walter Jordana
SV Espenau
 
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
76
Mustafa Tolay
TSV Niedermeiser
 
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W10
80g
132
Wille Fabienne
TSG Hofgeismar
GER
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
12
da Silva Martins Renée
TSV Udenhausen
GER
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
Kinder W11
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
103
Schmidt Jolina-Marie
Vfl Wolfhagen
 
2008
24,50
3./I
22,00
21,50
24,50
22,50
24,50
24,50
W11
80g
2
54
Keyser Milena
TSV Hombressen
 
2008
21,00
7./I
21,00
15,50
18,50
18,50
11,50
18,50
W11
80g
3
24
Fehling Moa
SV Espenau
 
2008
20,50
8./I
20,50
17,50
15,00
18,00
19,50
16,00
W11
80g
4
49
Hofmann Coline
TSV Hombressen
 
2008
18,50
12./I
12,50
18,50
16,50
16,50
16,50
17,50
W11
80g
5
128
Weingarten Giulia
MTSV Helmarshausen
 
2008
17,00
13./I
16,00
17,00
15,00
15,00
14,50
15,00
W11
80g
6
84
Plach Samira
SV Espenau
 
2008
15,00
16./I
14,00
13,00
15,00
13,50
10,50
12,50
W11
80g
7
115
Tadler Karina
Vfl Wolfhagen
 
2008
15,00
17./I
14,00
15,00
13,00
13,50
8,00
5,00
W11
80g
8
116
Tebbe Hanna
TSV Deisel
 
2008
13,00
20./I
10,00
12,50
13,00
W11
80g
9
109
Seidel Alicia
Vfl Wolfhagen
 
2008
12,50
21./I
12,00
11,00
12,50
W11
80g
112
Steudle Mathilda
TSG Hofgeismar
 
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
124
Walter Jordana
SV Espenau
 
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
132
Wille Fabienne
TSG Hofgeismar
GER
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
12
da Silva Martins Renée
TSV Udenhausen
GER
2008
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W11
80g
Kinder W10
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
48
Hennemann Stine
TSV Lippoldsberg
 
2009
31,00
1./I
30,50
26,00
25,00
24,50
31,00
30,50
W10
80g
2
89
Riedeberger Jana
MTV Vernawahlshausen
 
2009
28,00
2./I
25,00
27,50
26,00
26,50
24,50
28,00
W10
80g
3
7
Bönning Laura
MTSV Helmarshausen
 
2009
23,00
4./I
16,00
17,50
4,50
18,00
23,00
16,50
W10
80g
4
57
Koch Lenja
TSV Deisel
 
2009
21,00
5./I
x
19,50
17,00
20,50
21,00
15,50
W10
80g
5
1
Altmann Flora
TSG Hofgeismar
 
2009
21,00
6./I
21,00
19,00
19,00
19,50
20,00
19,50
W10
80g
6
91
Roseiro-Schwab Rieke
MTSV Helmarshausen
 
2009
19,50
9./I
12,00
17,00
16,50
15,00
19,50
14,00
W10
80g
7
15
Dogala Helin
SV Espenau
 
2009
19,00
10./I
17,50
18,50
18,00
16,50
19,00
13,00
W10
80g
8
37
Greiner Milena
TSG Hofgeismar
 
2009
18,50
11./I
13,50
17,00
11,00
15,50
18,50
17,50
W10
80g
9
104
Schmitz Leni
SV Espenau
 
2009
15,50
14./I
14,50
15,50
15,50
W10
80g
10
92
Rost Tabea
Vfl Wolfhagen
 
2009
15,00
15./I
14,00
15,00
14,50
W10
80g
11
82
Peter Charlotta
SV Espenau
 
2009
14,50
18./I
14,50
13,50
11,50
W10
80g
12
106
Schunk Maja
Vfl Wolfhagen
 
2009
14,00
19./I
10,00
10,00
14,00
W10
80g
13
101
Schäfer Lina
SV Espenau
 
2009
12,00
22./I
9,50
12,00
6,50
W10
80g
14
90
Roseiro-Schwab Maike
MTSV Helmarshausen
 
2009
11,50
23./I
11,50
11,50
x
W10
80g
15
95
Rudolph Liv
TSV Niedermeiser
 
2009
11,50
24./I
10,50
11,50
9,50
W10
80g
16
29
Freitag Emma
TSV Udenhausen
 
2009
10,00
25./I
10,00
9,00
7,00
W10
80g
17
66
Lück Josephine
MTSV Helmarshausen
 
2009
10,00
26./I
x
x
10,00
W10
80g
129
Zeisberg Hannah
SV Espenau
 
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W10
80g
121
Völker Leona
SV Espenau
 
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W10
80g
76
Mustafa Tolay
TSV Niedermeiser
 
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W10
80g